KVKK Aydınlatma Metni

ERİK OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesinde öngörüldüğü üzere, Şirketimizce benimsenen üstün hizmet kalitesi ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sizleri; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak haklarınız konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatı ile Erik Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan amaç ve yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

ŞİRKET tarafından;

 • Çalışanlarının,
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır.),
  • Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (eski kimlik fotokopilerinde din hanesi bulunmaktadır. İlgili veri keşfedildiği anda üstü karalanarak imha işlemi gerçekleştirilecektir.)
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla
  • Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
   • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla
  • Görsel ve işitsel kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • İşlem güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
   • Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
   • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerin yürütülmesi
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Sağlık bilgileri kategorisindeki bilgileri (İlgili verilerin işlenmesi için açık rıza alınmaktadır);
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İş sağlığı, güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
 • Hissedar/ortaklarının,
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
   • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • Potansiyel ürün veya hizmet alıcılarının,
  • Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
   • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla
 • Tedarikçi çalışanlarının ve yetkililerinin,
  • Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
   • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
   • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
 • Ürün veya hizmet alan kişilerin,
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
  • Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
   • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
   • Pazarlama çalışmalarının yürütülmesi amacıyla
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
 • Ziyaretçilerin,
  • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
   • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla
 • Çalışan adaylarının,
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır.),
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır.),
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır.) amaçlarıyla
  • Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar kategorisindeki bilgileri;
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi (Sözleşme için kimlik fotokopisi alınmaktadır. Eski kimlik belgelerinde din hanesi olabilmektedir. Bu hanede bulunan veriler fotokopi teslim alınır alınmaz imha edilecektir veya hiç alınmayacaktır.) amacıyla
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
  • Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
   • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışan adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Sağlık bilgileri kategorisindeki bilgileri (ilgili verilerin işlenmesi için açık rıza alınmaktadır);
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

işlenmektedir.

 

2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla;

   • Şirketin iş ortaklarına, hissedarlarına,
   • Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
   • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, arabuluculara, avukatlara, idari ve yasal mercilere

aktarılmaktadır.

 

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz,

Tamamı veri kayıt sisteminin bir parçası olan otomatik, yarı otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerledoğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından, şirketimizin resmi e-posta adresine yapılan başvurular;

Şirket personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dâhilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (resmi e-posta kanalı) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

   • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
   • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
   • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
   • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaat için işlemenin zorunlu olması,
   • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
   • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
   • Açık rızanızın bulunması

sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

 

4.Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanunun 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Kanunun 11. Maddesine göre veri sahipleri;

 

   • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

 haklarına sahiptir.

 

5.Veri Sahibi Başvuru Usulü

Başvurunuzda;

   1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
   2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
   3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
   4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
   5. Talep konunuzun, bulunması ZORUNLU olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

 

   • Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olan Şirketimizin Çankaya Mahallesi Mahmut Tuncer Cadde No: 14/3 Karaköprü Şanlıurfa adresine verebilirsiniz.
   • E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı, [email protected] e-posta adresine gönderebilirsiniz
   • KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı, [email protected] KEP adresimize yapabilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecek olup, kanuni haklarımızı saklı tutarız. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili taleplerinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince; Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup üçüncü kişiler hakkında bilgi verilmeyecektir. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.